Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde honlapja

Alapítvány

ALAPÍTVÁNYUNKAT 2019. ÉVBEN KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTETTÉK,  2020. ÉVTŐL KÖSZÖNETTEL FOGADJUK ADÓJUK 1%-ÁT!

ADÓSZÁM: 18912212-1-13

A Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány egy civil szerveződés, mely képes lehet arra, hogy anyagilag és eszközökkel is támogassa óvodánk életét, mindennapjait.

Alapítvány célja: Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Pilisjászfalui Somvirág Óvodába járó gyermekek személyiségének fejlődését, fejlesztését, képességeik, készségeskedik kibontakozását, a gyermek életrevaló nevelését elősegítik. Az óvodába járó gyerekek számára élmény gazdag, tevékenység-gazdag és egészségesebb környezet biztosítása. A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda mindenkori pedagógiai programjával összefüggő, a gyermekek nevelésének feltételeit javító eszközök beszerzése, megteremtése.

Ahogyan az az alapító okiratban is meg van fogalmazva, a szervezethez bárki csatlakozhat pénzadománnyal, tárgyi felajánlással, vagy akár felajánlott munkával, szaktudással, így hozzájárulhat az óvoda életének könnyítéséhez és a falu egyik, remélhetőleg a jövőben meghatározóvá váló szerveződésének kiteljesedéséhez.

Természetesen a célok megvalósításához szükséges anyagi keretet előteremteni nem éppen egyszerű feladat. Ezért az alapítvány a lehetőségeket maximálisan kihasználva vesz rész pályázatokon, illetve fogad be felajánlásokat, mind magénszemélyektől, mind pedig cégektől. Minden támogatásért hálásak vagyunk, és azt maradéktalanul az óvoda jobbá tételére fordítjuk!

Számlaszámunk a következő:

10402104-50526870-65841001

Királyfi Krisztina – alapítvány elnök

Kovácsné Albert Andrea – kuratóriumi tag

Boda Tünde – kuratóriumi tag

Somvirág – alapító okirat

Köszönjük a segítséget!