Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde honlapja

Bemutatkozás

A Bécsi úttól 50 m-re központi helyen az Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal szomszédságában található az óvoda, amely 1972-ben épült de 2016-ban Pilisjászfalu Önkormányzata pályázati forrásból 186.96 millió forint támogatással fejlesztette. Az új intézményünk 120 fővel, 5 óvodai csoporttal és egy bölcsődei gondozási egységgel működik. Az intézmény modern, a mai igényeket, elvárásokat figyelembe vevő korszerű módon épült, figyelembe véve az alternatív fűtési megoldásokat is (napkollektor). 

  • Az óvoda a tevékenységeket a környezet megismerésére, védelmére épülő egészséges életmódra nevelő módosított pedagógiai program alapján tervezi, melyet kiegészít kompetencia alapú módszerekkel. A kompetencia alapú nevelés egyik módszertani jellemzője a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés, feldolgozási módszerek sokféleségével. Értékrendek sorában az első helyen a hagyományos értékek közül a gyermekközpontúság, a nevelésközpontúság, a családokkal való szoros együttműködés, a szabad játék kiemelt szerepe, a differenciált fejlesztés, a tevékenységben megvalósuló tanulás, esztétikus, harmonikus környezet, a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése szerepel.
  • A nevelőtestületünk innovatív nyitott. A mozgáskotta módszer bevezetésével új alapokra helyeztük a mozgásos foglalkozásainkat.  A módszer eszközeivel lehetőség nyílik az egyéni mozgásfejlesztések mind hatékonyabb kivitelezésére. A mese- zene logopédiai módszert a mindenkori nagycsoportban alkalmazzuk, amely egy olvasást előkészítő módszer az óvodában. Rendszeres foglalkozásaink között a Természetbúvár/ Madarász ovi, a bábelőadások, az egészséghét, stb szerepel. Délután is alkalmat biztosítunk többféle tevékenységre, pl/ sakk, tánc, Bozsik foci, zene ovi, hittan stb.

Mindezekhez fiatalos, lendületes, innovatív, szakmailag elkötelezett Kollektíva segíti – neveli – oktatja  az ide járó gyermekeket és  várja szeretettel a  leendő a csemetéket.